Pękające tynki – jakie są przyczyny? Jak temu zaradzić?

Pękające tynki – jakie są przyczyny? Jak temu zaradzić?

Pęknięcia powstające w elewacji to jeden z największych problemów, z jakimi spotykają się budowlańcy, a także amatorzy, samodzielnie zabierający się za tynkowanie. Wiele przypadków niszczenia elewacji można powstrzymać. Co jest przyczyną pękania tynków? W jaki sposób zapobiec powstawaniu pęknięć?

Dlaczego tynki pękają?

Pękające tynki mogą mieć różne przyczyny. Wpływ na powstawanie nieestetycznych rys na ścianach może wywoływać niewłaściwie przygotowana zaprawa, błędny dobór składników tynku, osiadanie budynku, ale także błędy podczas wykonywania elewacji, jak np. nierównomierne rozłożenie tynku. Często przyczyną pękających tynków jest niewłaściwie przygotowane podłoże, na którym są one wykonywane. Przed tynkowaniem należy wzmocnić je gruntem. Podłoże powinno być także idealnie czyste oraz równe, nie posiadające wybrzuszeń, ani żadnych dziur.

Jak zapobiec pękaniu tynków?

Główną zasadą, która bardzo często zapobiega występowaniu pęknięć tynku jest jego nakładanie dopiero po okresie ok. sześciu miesięcy po wymurowaniu domu. Często bowiem przyczyną pękającego tynku jest osiadanie budynku. Elewację należy nakładać dopiero po jego osadzeniu i ustabilizowaniu pozycji. Często występują inne przyczyny konstrukcyjne jak np. napór ścian działających wzajemnie na siebie. W takich sytuacjach należy zastosować dylatację. Brak zostawienia odpowiedniej szczeliny w powierzchni tynku często przyczynia się do jego pękania.

Należy także odpowiednio przygotować podłoże, tak, by było stabilne i czyste. Ważna jest również zasada, dotycząca nakładania słabszego tynku na mocniejsze podłoże. Ostatnim etapem zapewniania stabilnego tynku, który nie będzie pękał jest wyeliminowanie błędów roboczych. Jednym z największych uchybień jest nakładanie tynku o nierównomiernej grubości, a także nałożenie zbyt grubej warstwy. Należy wyeliminować także niezbyt dokładne przygotowanie zaprawy i złe zmieszanie składników. Te ostatnie aspekty, pomoże zlikwidować specjalistyczny agregat tynkarski.

Stosowanie agregatów tynkarskich

Stosowanie specjalistycznych agregatów tynkarskich, jakie znajdą Państwo w naszej ofercie, zapewni wysoką jakość wykonanej pracy. Gwarantują one przede wszystkim równomierność nakładanego tynku oraz bardzo wysoki stopień krycia, co przełoży się na dużą wytrzymałość elewacji i zapobiegnie jej pękaniu.

Agregat tynkarski to nie tylko maszyna, która zapewnia wysoką jakość efektu końcowego, ale również ułatwia i znacznie przyspiesza wykonywaną pracę. Stosowanie maszyny do nałożenia tynku kilkukrotnie przyspiesza wykonywaną pracę. Oferujemy możliwość skorzystania z naszych agregatów w ramach leasingu.

agregat do tynków Kaleta