Leasing agregatów tynkarskich

leasing agregatów tynkarskich

Leasing to termin, który został przejęty z języka angielskiego. Słowo oznacza po prostu rodzaj wypożyczenia, wydzierżawienia lub wynajmu, a w przypadku leasingu maszyn budowlanych może to być na przykład leasing agregatów tynkarskich. Propozycja jest skierowana zarówno do właścicieli firm, jak i do podmiotów indywidualnych.

Leasing operacyjny

Leasing agregatów tynkarskich jest jednym z najczęściej praktykowanych obecnie sposobów pozyskiwania urządzeń nie tylko przez małe i średnie firmy, ale także przez duże przedsiębiorstwa. Do najczęściej wykorzystywanych metod wypożyczenia można zaliczyć leasing operacyjny lub leasing finansowy.

Forma finansowania oparta na leasingu operacyjnym przypomina dzierżawę bądź najem. Zarówno leasing agregatów tynkarskich, jak i leasing innych maszyn budowlanych może w tym przypadku zakończyć się wykupieniem rzeczy będącej przedmiotem leasingu operacyjnego.

Jest to oczywiście uwarunkowane pewnymi okolicznościami, ponieważ może nastąpić dopiero wówczas, kiedy wygaśnie umowa. Innym czynnikiem mającym wpływ na decyzję leasingobiorcy jest wysokość kwoty. Warto przy tym podkreślić, że leasingobiorca nie ma obowiązku nabycia tego agregatu, ale tylko prawo pierwokupu.

Leasing finansowy

Sposób finansowania, którego zasady są zbliżone do sprzedaży na raty, nazywa się leasingiem finansowym. Kiedy ostatnia rata zostanie spłacona przez leasingobiorcę, automatycznie przechodzi na niego prawo własności leasingowanego agregatu. Jest to jednoznaczne z tym, że leasingobiorca spłacił pełną sumę, którą leasingodawca wyłożył na zakup tego agregatu.

Istnieje jeszcze jeden wariant związany z leasingiem finansowym, który biorą pod uwagę nasi specjaliści. Agregat tynkarski Kaleta leasingobiorca ma prawo kupić za taką kwotę, jaka została ustalona w umowie.

kaleta leasing agregatów

Leasing agregatów tynkarskich, a płynące z niego korzyści

  • Użytkownik ma prawo w określonych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami potraktowania rat leasingowych jako koszty uzyskania przychodu.
  • Finansujący otrzymuje gratyfikację pieniężną, a korzystający z leasingu może chronić swoje finanse poprzez niewielkie kapitałowe nakłady.
  • Leasing agregatów tynkarskich to najlepszy sposób na zakup tych urządzeń.
  • Stopa zwrotu raty leasingowej to zaledwie 3 godziny pracy agregatu w miesiącu.

Jak zapewniają nasi eksperci, najlepszą formą finansowania agregatów tynkarskich będzie ich zakup w ramach leasingu finansowego. Nabyty w ten sposób agregat tynkarski ułatwia zapewnienie płynności finansowej.

Udostępnij na: