Jaka powinna być wilgotność tynku?

Jaka powinna być wilgotność tynku?

Woda może mieć bardzo destrukcyjne działanie w kontekście materiałów budowlanych. Dlatego właśnie powierzchnię ścian zabezpiecza się zaprawą tynkową, która ma osłonić budynek przed działaniem wilgoci i zwiększyć jego wytrzymałość. Niestety wilgoć może przeniknąć do samej zaprawy i znacznie obniżyć właściwości powłoki…

Wilgotność materiałów budowlanych – co to takiego?

Z definicji pod pojęciem wilgotności materiałów budowlanych kryje się stosunek masy wody związanej fizycznie oraz wody swobodnej do masy suchego materiału. Parametr wyrażany jest najczęściej w kg/kg lub procentach. Zdolność do pochłaniania i magazynowania wody przez zaprawy tynkowe wynika z ich kapilarno-porowatej struktury. Wilgotność zależy też od jego chemicznej struktury składników zaprawy, lecz w takiej postaci nie jest ona brana pod uwagę do oceny stanu powłoki.

Po co mierzy się wilgotność tynku? Ten parametr ma duże znaczenie w kontekście wytrzymałości całej powłoki. Woda znacznie osłabia strukturę tynku, a jej nadmiar często doprowadza także do rozwoju pleśni oraz grzybów. Zawilgocenie może pochodzić z różnych źródeł, do których zalicza się przykładowo: opady atmosferyczne, skraplającą się we wnętrzu budynku parę wodną, wody gruntowe oraz użytkowe.

Zawartość wilgoci jest unormowana

Do oceny właściwości materiałów budowlanych stosuje się odpowiednie normy. Na podstawie zawartości wody wyróżnia się tynki:

  • suche, o wilgotności do 2,5%,
  • lekko zawilgocone (wilgotność od 2,5%-5%),
  • zawilgocone (5%-8% wilgotności),
  • silnie zawilgocone (8%-12% wilgotności),
  • mokre o wilgotności powyżej 12%.

Im niższa wartość parametru, tym wyższą jakość ma przygotowany tynk. Przyjmuje się, że prawidłowa wilgotność ścian murowanych powinna wynosić mniej niż 4%. Wyjątkiem jest tu zaprawa gipsowa, w której zawartość wody może przekraczać 15%. Wynika to z naturalnej zdolności do pochłaniania i oddawania wody przez gips.

W przypadku, gdy badanie wilgotności wykaże przekroczenie dopuszczalnej normy, należy przeprowadzić osuszanie ścian. Takie działanie może jednak przynieść krótkotrwały efekt, dlatego dobrze jest ustalić i zniwelować przyczyny tak dużego zawilgocenia.

W jakich warunkach tynkować ściany

Przed rozpoczęciem tynkowania trzeba dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian. Jeśli wilgotność powierzchni będzie niepokojąco wysoka, należy osuszyć je i zagruntować odpowiednim preparatem. Remonty najlepiej przeprowadzać przy temperaturze 20-25°C. Wyższe wskazania termometru mogą potęgować wysychanie zaprawy. Z kolei tynkowanie przy chłodniejszej aurze znacznie opóźni proces cementacji zaprawy.

Prace remontowe utrudni także silny wiatr i padający deszcz. Pierwszy czynnik nadmiernie osusza nakładaną zaprawę i może doprowadzić do nierównomiernego twardnienia powłoki. Z kolei deszcz zwiększa wilgotność powietrza, przez co para wodna będzie swobodniej przenikać w struktury porowe zaprawy podczas wysychania tynku. Do równomiernego nałożenia tynku warto wykorzystać profesjonalne agregaty tynkarskie.