Jak tynkować ściany przy użyciu agregatu tynkarskiego?

Jak tynkować ściany przy użyciu agregatu tynkarskiego?

Tynkowanie wymaga precyzji i szybkości – dlatego zautomatyzowanie tej czynności niesie ze sobą wiele korzyści. Agregaty tynkarskie pracują w sposób ciągły, co zapewnia stałość całemu procesowi. Efekty są zadowalające i uzyskiwane ekspresowo. Zobaczmy, jak zatem obsługiwać agregat tynkarski.

Jeszcze przed uruchomieniem urządzenia

Musimy przygotować agregat, zanim wprawimy go w ruch. Najpierw należy podłączyć wąż tłoczny zaprawy do jarzma pompy za pomocą złączki zatrzaskowej. Krok numer dwa to umieszczenie węża sprężonego powietrza w kolektorze powietrza. Następnie obydwa węże powinny zostać podłączone do pistoletu natryskowego.

Po wykonaniu tej czynności całe urządzenie musimy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą szybkozłączki. Teraz wystarczy podpiąć silnik motoreduktora mieszarki i pompy do gniazda, a potem opróżnić kolumnę mieszarki z mieszaka i podłączyć motoreduktor do mieszarki. Na tym etapie ostatnim krokiem jest wkręcenie ślimaka do tulei gumy pompy.

Podłączenie do źródła zasilania

Teraz należy podłączyć agregat do źródła prądu za pomocą wtyku przyłączeniowego. W tym celu musimy włączyć wyłącznik główny L-O-P. Niech nie zdziwi nas jednoczesne załączenie się sprężarki. Pierwszym, co musimy zrobić jest zapewnienie agregatorowi odpowiedniej ilość wody. W tym celu należy włożyć wąż do wiaderka, uruchomić przepływ wody i odpowietrzyć cały układ. Jeśli ciśnienie na manometrze wykaże mniej niż 2,5 atm. to musimy załączyć pompę wodną. Gdy całość się odpowietrzy, należy stopniowo zwalniać przycisk dopływu wody.

Teraz czas na usunięcie zaworu powietrza w pistolecie natryskowym, czyli wężu dopływu wody, który do tej pory znajdował się w wiaderku. Za pomocą wyłącznika zmiany kierunku obrotów musimy ustawić obracanie pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Z kolei, aby ustalić kierunek obrotów silnika należy najpierw zadbać o połączenie między motoreduktorem mieszarki i pompą a kolumną mieszarki za pomocą zamka klamrowego.

Potem należy sprawdzić kierunek obrotów silnika na podstawie pracy wentylatora. Wyłącznik L-O-P musi zostać zabezpieczony, a zawór powietrza w pistolecie zamknięty. Wyłącznik L-O-P nakierować na pozycję „O”. Komora mieszarki powinna zostać napełniona wodą za pomocą przycisku dopływu wody do poziomu główki ślimaka. Mieszak należy umieścić w kolumnie, sprząc go ze ślimakiem pompy i motoreduktorem, a na końcu połączyć z mieszarką za pomocą zamka klamrowego.

Właściwe załączenie agregatu

Pamiętajmy, aby nie włączać pompy ślimakowej bez umieszczenia w niej wody – inaczej istnieje ryzyko jej zatarcia lub uszkodzenia motoreduktora. Agregat należy włączyć za pomocą sterownika L-O-P, po czym załączyć wyłącznik sterowania. Ponownie otworzyć zawór powietrza w pistolecie natryskowym, a potem oszacować ilość wody, która przedostała się do komory mieszania za pomocą przepływomierza. Poziom jego pływaka należy ustawić na przepływ 650 l/h. Ilość wody jest zależna od rodzaju mieszanki, dlatego należy sprawdzić zalecenia od producenta. Ostatni krok to wsypanie suchej mieszanki do kosza zasypowego.

Czego należy unikać?

Na początku z pistoletu popłynie woda i rzadka zaprawa. Gęsta konsystencja pojawi się później. Jeśli jednak tak się nie dzieje, to należy ponownie wyregulować zasób wody w komorze mieszania lub ustawić dobry strumień zaprawy za pomocą umieszczenia dyszy powietrza do pistoletu na dobrą głębokość.

Zaprezentowana procedura tynkowania ścian została przedstawiona na przykładzie: agregatu tynkarskiego Kaleta 5.