Jak działa agregat tynkarski? Jak go używać?

Jak powstaje tynk z agregatu

Agregat tynkarski to maszyna, która zasilana jest z sieci elektrycznej, a jej sterowanie jest oparte o układ elektryczno-pneumatyczny. Jego głównym przeznaczeniem jest mechaniczne nakładanie tynków.

Jak działa agregat tynkarski?

Agregat tynkarski– jak sama nazwa wskazuje – został stworzony z myślą o tynkowaniu budynków. Zawiera on liczne zespoły, które odpowiadają za prawidłową pracę maszyny. Wśród nich wymienia się części, takie jak:

  • rama;
  • układ sprężonego powietrza;
  • układ wodny;
  • kosz zasypowy z podajnikiem tarczowym;
  • mieszarka z pompą ślimakową;
  • motoreduktor podajnika;
  • motoreduktor mieszarki i pompy;
  • elektryczna skrzynka sterownicza.

Po prawidłowym zmontowaniu maszyny i podłączeniu jej do źródła zasilania oraz sieci wodnej, postępując zgodnie z instrukcją użytkowania można przystąpić do pracy.

Do agregatu należy wsypać suchą mieszankę tynkarską do kosza zasypowego. Następnie, napędzany motoreduktorem podajnik przekazuje ją do komory mieszarki, do której równocześnie dozowana jest woda z układu wodnego. W komorze mieszania następuje wymieszanie suchej zaprawy z wodą za pomocą mieszaka, napędzanego przez motoreduktor.

Zaprawa, dokładnie wymieszana, tłoczona jest przez pompę ślimakową do węża tłocznego i dalej do pistoletu natryskowego. Strumień powietrza doprowadzony jednocześnie do pistoletu natryskowego z układu powietrznego wyrzuca gotową mieszankę na daną powierzchnię. Strumień zaprawy można dowolnie regulować poprzez ustawienie dyszy powietrza pistoletu natryskowego.

Jak używać agregatu do tynku?

W trakcie zarówno montażu, jak i demontażu obecne powinny być co najmniej dwie osoby, a sam obsługujący agregat musi posiadać ochronę słuchu oraz okulary. Na samym początku należy osadzić zaczepy kolumny w uchwytach mocowania na koszu oraz zacisnąć dźwignię zaciskową. Pompę ślimakową winno się zamontować w jarzmie i przekręcić je do kołnierza mieszarki. Wąż sprężonego powietrza należy podłączyć do kolektora powietrza, a także pistoletu natryskowego.

Wodę należy doprowadzić do agregatu z sieci wodociągowej za pomocą węża. Ostatnim krokiem jest podłączenie agregatu tynkarskiego do prądu. Po upewnieniu się, że wszystkie przełączniki są ustawione w pozycji zero można podłączyć wąż tłoczny zaprawy do jarzma oraz pistoletu natryskowego.

Następnie można przystąpić do uruchomienia agregatu. Należy zamknąć zawór powietrza przy pistolecie, a wąż wody wychodzący z układu wodnego umieścić w wiaderku i uruchomić przepływ wody przyciskiem. Przed użyciem maszyny należy odpowietrzyć wąż zasilający z sieci i układ wodny agregatu. Po włączeniu maszyny należy sprawdzić, czy silniki obracają się zgodnie z oznaczeniami. Jeśli nie, to należy zmienić pozycję wyłącznika głównego. Po ustaleniu kierunku silnika, wyłącznik należy zabezpieczyć ogranicznikiem, aby nie zmienił on położenia. Zamknąć zawór powietrza, a wąż podłączyć do kolumny mieszarki i odchylić motoreduktor. Komorę mieszarki należy napełnić wodą przy użyciu przycisku wody, aby ślimak pompy był zakryty. Mieszak należy włożyć do kolumny i zasprzęglić  go ze ślimakiem oraz motoreduktorem, który trzeba połączyć z mieszarką zamkiem klamrowym. 

Zawór powietrza otworzyć przy pistolecie co spowoduje uruchomienie agregatu, a przy pompie wyregulować wydatek wody do komory mieszania zaworem wodnym. Kosz zasypowy napełnić suchą mieszanką i przystąpić do pracy.

Po natrysku należy odciąć dopływ mieszanki, zamknąć zawór powietrza, zaś wyłączniki ustawić na pozycję zero.