Różnice między tynkiem maszynowym gipsowo-wapiennym oraz cementowo-wapiennym

Różnice między tynkiem maszynowym gipsowo-wapiennym oraz cementowo-wapiennym

Przy stawianiu budynku i jego późniejszym wykańczaniu używa się różnorodnych produktów. Każdy z nich występuje w kilku rodzajach i to od inwestora zależy jaki zostanie wybrany i dlaczego. Jednym z produktów do wykończenia obiektów są tynki. Dzieli się je na tradycyjne i obecnie najpopularniejsze – maszynowe.

Tynk maszynowy

Jest to taki tynk, który powstaje gdy do wody dodaje się suchą, gotową mieszankę tynkarską i miesza w agregacie tynkarskim. Do jego nakładania używa się pistoletów natryskowych.

Taki sposób niesie ze sobą wiele zalet:

  • oszczędność miejsca – nie potrzeba specjalnego miejsca do betoniarki, piasku czy wapna,
  • szybkość – według statystyk czas tynkowania jest o 3-4 razy krótszy niż w tradycyjny sposób
  • gwarancja jakości – przez to, że tynk powstaje w agregacie jest zawsze taki sam, zaś ten mieszany w betoniarce po wyjęciu z niej jest za każdym razem inny (zależy od wsypanych proporcji, czasu mieszania itp.)

Tynki maszynowe cementowo-wapienne

Tynki maszynowe występują też w zależności od rodzaju materiału z jakiego są wykonane. Pierwsze z nich, cementowo-wapienne, nakładane są w dwóch warstwach i najlepiej przeznaczyć każdej warstwie oddzielny dzień lub więcej. Pierwsza z nich to obrzutka (szpryc), na którą, po wyschnięciu, nakłada się drugą warstwę tynku. Ważne, aby szpryc był gęsty, wykonany równomiernie i pokrył przynajmniej 80% powierzchni do zatynkowania. Nałożona obrzutka ma być porowata na grubość 4-8 mm.

Druga warstwa ma 10-15mm grubości i zależy od nierówności ścian. Wszelkie występujące braki uzupełnia się łatą H, a kolejnego dnia łatą trapezową. Po skończeniu wykonuje się zacieranie, aby wyrównać pozostałe nierówności. Jeśli na tynk nakładana ma być bezpośrednio farba, to należy go wybrać w wersji cementowo-wapiennej z drobniejszym uziarnieniem.

Po nałożeniu tynku należy odczekać co najmniej 30 dni przed położeniem innej warstwy (np. gładzi). Trzeba również powstrzymać się od wietrzenia pomieszczeń tynkowanych.

Tynki maszynowe gipsowo-wapienne

Drugim rodzajem są tynki maszynowe gipsowo-wapienne. Są one zdecydowanie gładsze i wystarczy położenie tylko jednej warstwy. Ponadto nie trzeba nakładać na nie gładzi, a łączne wykonanie zajmuje 3-4 godziny. Po tygodniu można wykonywać dalsze roboty.

gipsowo-wapiennej wersji nie nakłada się obrzutki, za to stosuje się łaty H i trapezowe. Jednakże w tym przypadku należy zrobić wstępne gładzenie, które zlikwiduje małe nierówności.