Jak zrobić tynk na starej zniszczonej ścianie?

Jak zrobić tynk na starej zniszczonej ścianie?

Nawet najbardziej wytrzymała warstwa tynku po pewnym czasie ulegnie zniszczeniu. Przy starych budynkach narażonych na osiadanie proces destrukcji powłoki ochronnej może nasilić się znacznie szybciej. W takim wypadku powłokę tynkową często trzeba przygotować na nowo. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

W jaki sposób sprawdzić jakość starego tynku?

Pojedyncze defekty nie zawsze świadczą o złym stanie starego tynku. Zdarza się, że pęknięcia i odpryski są niegroźne i można je uzupełnić masą szpachlową. Aby zweryfikować faktyczny stan powłoki, możemy opłukać ściany wodą. Jeśli dźwięk odbijającej się cieczy będzie głuchy, oznacza to, że tynk wymaga renowacji. W takim wypadku przed przystąpieniem do nakładania nowej warstwy musimy skuć poprzednią zaprawę i oczyścić ścianę.

Defekty na suficie praktycznie zawsze warto potraktować poważnie. Siła grawitacji prędzej czy później zrobi swoje, a bagatelizowanie pierwszych defektów może nie być dobrym pomysłem. Dlatego po zaobserwowaniu pęknięć i odspojeń w strukturze powłoki warto niezwłocznie przejść do prac naprawczych. Dzięki temu unikniemy wysokich kosztów renowacji całej powłoki w przyszłości.

Opracowanie powierzchni ma kluczowe znaczenie

Niezależnie od typu zastosowanej zaprawy, przed rozpoczęciem prac tynkarskich musimy odpowiednio opracować powierzchnię ścian. Przede wszystkim powinniśmy oczyścić ja ze wszelkich zabrudzeń, pozostałości po starej zaprawie oraz innych nieczystości. Musimy również skuć starą powłokę tynkową, jeśli jest w bardzo złym stanie. Następnie masą szpachlową uzupełniamy ubytki i wygładzamy powierzchnię ścian.

Przed nakładaniem nowej zaprawy trzeba jeszcze zagruntować powierzchnię. Ten krok jest niezwykle ważny w kontekście wytrzymałości nakładanego tynku. Preparat gruntujący utwardza podłoże i zwiększa częściowo jego chropowatość. Dzięki temu nowy tynk łatwiej się zwiąże i będzie miał większą trwałość.

Przy zawilgoconych ścianach potrzeba specjalnego tynku

Do zabezpieczenia mocno zawilgoconych ścian stosuje się tynki renowacyjne. To specjalne mieszanki o wysokiej porowatości, które usprawniają oddawanie pary wodnej z powierzchni ścian. Bardzo często zaprawy tego typu przygotowuje się w formie rozbudowanego systemu złożonego z obrzutki, podkładowego tynku wyrównawczego, tynku magazynującego sole właściwej powłoki renowacyjnej oraz szpachli wygładzającej. Do sprawnej aplikacji tynku warto wykorzystać agregat tynkarski.

Przed rozpoczęciem prac należy w miarę możliwości osuszyć ściany. Jeśli zawilgocenie nadal jest widoczne, trzeba skuć tynk do wysokości około 80 com powyżej widocznej linii zasolenia lub zawilgocenia. Powinniśmy usunąć w tym kroku zniszczoną zaprawę na głębokość około 2 cm. Jeśli na ścianach występują też naloty grzybowe, musimy przed tynkowaniem przeprowadzić impregnację biobójczą.