Jak długo schnie tynk?

Jak długo schnie tynk?

To, ile schnie tynk, jest zależne od wielu czynników. Należy do nich jego rodzaj, panujące warunki cieplno-wilgotnościowe, jego konsystencja, właściwości fizyczne czy grubość nałożonej warstwy. Jednak ogólnie przyjętym czasem, po jakim uzyskuje on całkowitą trwałość, jest okres 28 dni. Po upłynięciu tego czasu stanie się on w pełni związany oraz stwardniały. Oczywiście tylko przy odpowiednich warunkach. Proces ten się wydłuży, jeśli temperatura będzie zbyt mała, a wilgotność zbyt duża. Tynki gipsowe wysychają szybciej niż te, których składnikami jest cement i wapń. Ich twardnienie przy dobrych warunkach wynosi około 2 tygodnie.

Po tygodniu tynk cementowo-wapienny czy gipsowy staje się wytrzymały w około 75 procentach. Bardzo ważna jest jego pielęgnacja przez cały okres schnięcia, dzięki niej zachowamy świetną jakość powierzchni.

Pielęgnacja tynku – jak to wygląda?

Produkcja masy cementowo-wapiennej odbywa się na spoiwie hydraulicznym. Mówiąc prościej, podczas wiązania cement wymaga wody. Z kolei gips to spoiwo powietrzne, czyli potrzebuje powietrza. W związku z tym musimy zachować dobre warunki, podczas okresu schnięcia tynków.

Przez kilka pierwszych dni wysychania i wiązania zaprawy powinno się utrzymywać zwiększoną wilgotność w pokojach. Kiedy mamy do czynienia z okresem letnim warto nawet regularnie zwilżać ściany, wykorzystując do tego celu rozproszoną mgiełkę wodną. Następnie musimy wietrzyć pomieszczenie, w celu stopniowego usuwania nadmiaru wilgoci. Nie możemy jednak doprowadzić do przeciągu.

Czego unikać w czasie schnięcia tynków?

Oczywiście tego, co negatywnie wpływa na ten proces, a jest to nierównomierne lub zbyt szybkie wysychanie. Intensywnie odparowywanie wody prowadzi do skurczów, a one do rys na powierzchni. W związku z tym nie możemy dopuścić do sztucznego skrócenia czasu schnięcia. Zbyt duże nasłonecznienie czy za mała wilgotność również nie wpływają pozytywnie na cały proces. Mogą one przyspieszyć wysychanie, przez co szansa na pojawienie się rys jest bardzo duża. Szczególną uwagę musimy zwrócić na skurcze tynków cementowo-wapiennych. Są one najbardziej narażone na naprężenia, dlatego pod żadnym pozorem nie możemy skracać ich czasu schnięcia. Musimy się przygotować na 28-dniowy proces. W innym wypadku tynk ulegnie zniszczeniu i będziemy niezadowoleni z przebiegu naszej pracy. W związku z tym musimy być cierpliwi i czekać tyle, ile będzie trzeba.