Ile wody potrzebuje agregat tynkarski? Instrukcja obsługi maszyny

Ile wody potrzebuje agregat tynkarski? Instrukcja obsługi maszyny

Aby proces tynkowania przebiegł szybko i efektywnie, potrzeba odpowiednich narzędzi. Nowoczesną metodą, dzięki której można pokryć zaprawą znaczne powierzchnie w krótkim czasie jest zastosowanie przemysłowych agregatów tynkarskich. Pozwalają one równomiernie pokryć powierzchnię ścian i rozprowadzić mieszankę przy mniejszym nakładzie pracy. Ważne jest jednak odpowiednie stosowanie urządzenia po to, by zwiększyć jego żywotność i efektywność jego działania…

Woda pomaga w rozprowadzeniu mieszanki

Podczas obsługi urządzenia, przede wszystkim trzeba zadbać o stały dopływ wody pod odpowiednim ciśnieniem. Stanowi ona główny rozcieńczalnik oraz element łączący poszczególne składniki zaprawy tynkarskiej.

Do prawidłowej pracy agregatów, potrzeba optymalnej ilości wody. Zbyt duży dopływ cieczy może powodować znaczne rozwodnienie mieszanki, przez co przygotowany tynk będzie niejednorodny i może mieć obniżone właściwości.

Z kolei niedobór wody spowodować może nieodpowiednie wymieszanie składników mieszanki. Taka zaprawa znacznie trudniej będzie uwalniana przez dysze agregatu, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Podłączając wodę, warto o tym pamiętać

Przed uruchomieniem agregatu trzeba podłączyć go do źródła bieżącej wody. Warto wcześniej zapoznać się z instrukcją dołączoną do produktu, na której powinny znajdować się dokładne wskazówki dotyczące procesu przyłączenia, jak i parametrów przepływu cieczy. Kolejnym krokiem będzie demontaż elementów osłonowych zaworów agregatu oraz szczelne przykręcenie węża.

W większości modeli zalecane jest wykorzystanie czystej wody, która nie zawiera substancji stałych. W zależności od urządzenia trzeba również dobrać połączenie o odpowiednim ciśnieniu, po to, by pompa agregatu działała w odpowiedni sposób.

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba również odpowietrzyć wąż wodny prowadzący od sieci wodociągowej. Nie wolno dopuszczać do działania pompy „na sucho”. Może to spowodować zakłócenia w jej pracy oraz obniżenie wytrzymałości elementu.

Jak dużo wody zużywają agregaty  tynkarskie?

Pobór wody przez urządzenie zależy od kilku czynników, takich jak:

  • parametry pracy urządzenia oraz jego wydajność
  • zastosowany rodzaj zaprawy tynkarskiej
  • grubość nanoszonego tynku
  • stopień rozcieńczenia mieszanki

Na całkowitą liczbę zużytej cieczy wpływ ma również wielkość powierzchni, którą pokrywamy warstwą tynku. Nie da się ustalić jednoznacznej wartości zużycia wody, bowiem zależy to od wielu czynników oraz charakterystyki urządzenia. Warto więc, kupując agregat, zapoznać się z jego parametrami i wybrać najbardziej odpowiadający model.